Página inicial > R > Runrig > Two Thousand Years

Two Thousand Years

Runrig


Fo na gealachean
Air rathad da mhile bliadhn'

Co chreideadh na dh' fhairich sinn
'S na chunniac sinn ri ar linn

Dh' fhas am fasach suas
Far an do chuir sinn siol ar naire

Dlieab mor nan daoine
An t-acras is am pathadh

Anns an aineolas
Chaidh ar gairdeachas air chall

Da mhile bliadhna
Air an rathad lethainn mhall

Tha mi direadh a' chnuic as aird'
Airson sealladh, dhan an talamh
Air cul a' ghlinne waobh eile thall

Air sraidean baile a mhaireas
An la nach criochnaich is nach gluais

Tro na h-aireamhean
Mar fharadh theid sinn suas

Anns an dealachadh
Atharraichidh sinn an am priobadh suil

Thoir dhuinn an aireamh nuadh
Na laithean buan

--oOo--

Below many moons
On a two thousand year old road

Who could have believed all that we have seen
And suffered in our generation

The wilderness has grown
Where we have sown the seeds of our shame

Hunger and thirst
The legacy of our population

In our ignorance
Our joy has lost direction

Two thousand years
On the slow broad way

I am climbing up the highest hill
For a sight of the landscape
Behind the other side of the valley

On the streets of the everlasting city
Day will not end, time will not shift

Up through the numbers
We will rise like stepping on a ladder

In the parting
We will be transformed in the blink of an eye

Give us the new number
The eternal days

Encontrou algum erro na letra? Por favor, envie uma correção >

Compartilhe
esta música

Ouça estações relacionadas a Runrig no Vagalume.FM

ÚLTIMAS

MIX DE MÚSICAS

ARTISTAS RELACIONADOS