Página inicial > R > Runrig > Twenty Years

Twenty Years

Runrig


Ruith's a mhonadh
Ruith nam beann
'S mar sin dhan sgoil aig deireadh samhraidh
'Nar clann
Aig coig bliadhna dh'aois
'S gun facal beurla 'nar ceann

Seo do leabhar
Sea do pheann
"Dean do leasan," thuirt iad riumsa
" 'S gunn eirich sibh suas anns an t-saoghal
'S gheibh sibh an adhart ann

Fichead bliadhna'airson firinn
B'fheudar dhomh feitheamh
'S b'fheudar dhomh lorg
Fichead bliadhn' de bhreugan
Thug iad eachdraidh air falbh bhuainn

Dh'ionnsaich sinn a leithid ann
Canan's bardachd, bardachd Bheurla
Ceol na Gearmailt
Eachdraidh na Spainnt
'S b'e sin an eachdraidh mheallt

Bhon sgoil do'n oilthigh chaidh sinn ann
A' leantail foghlum, tuilleadh foghlum
Mar amadan air deiradh streang
Seorsa de dh'fhoghlum 'nam cheann

Fichead bliadhna'airson firinn
B'fheudar dhomh feitheamh
'S b'fheudar dhomh lorg
Fichead bliadhn' de bhreugan
Thug iad eachdraidh air falbh bhuainn

Ach dh'eirich mi suas anns an t-saoghal
Fhuair mi deise, 's fhuair mi leine
Fhuair mi aite ann an suilean dhaoin
Fada bhon mhonadh mi'n drasd

Carson a chum iad eadchraidh bhuainn
Innsidh mi dhut, tha iad gealltach
Mas eirich clann nan Gaidheal suas
Le ceistean sireach is cruaidh

Fichead bliadhna'airson firinn
B'fheudar dhomh feitheamh
'S b'fheudar dhomh lorg
Fichead bliadhn' de bhreugan
Thug iad eachdraidh air falbh bhuainn

Nuair a thoisich mi air lorg
Cha do chreid mi mo shuilean
Obair olc

--oOo--

Freedom of the moor
Freedom of the hill
And then to school at the end of summer
Children,
Five years of age,
Without many words of English

"Here is your book
Here is your pen”
Study hard that's what they told me
"And you will rise up in the world
You will achieve"

Twenty years for the truth
I had to wait
I had to search
Twenty years of deceit
They denied me knowledge of myself

I learned many things
The English language, the poetry of England
The music of Germany
The history of Spain
And even that was a misleading history

Then on to further education
Following education, more education
Like puppets on the end of a string
Our heads filled with a sort of learning

Twenty years for the truth
I had to wait
I had to search
Twenty years of deceit
They denied me knowledge of myself

And I did rise in the world
I found my suit, I found my shirt
I found a place in the eyes of men
Well away from the freedom of the moor

But why did they keep our history from us?
I'll tell you they are frightened
In case the children of Gaeldom awaken
With searching and penetrating questions

Twenty years for the truth
I had to wait
I had to search
Twenty years of deceit
They denied me knowledge of myself

Encontrou algum erro na letra? Por favor, envie uma correção >

Compartilhe
esta música

Ouça estações relacionadas a Runrig no Vagalume.FM

ÚLTIMAS

MIX DE MÚSICAS

ARTISTAS RELACIONADOS