Página inicial > R > Runrig > Thairis Air A Ghleann

Thairis Air A Ghleann

Runrig


Thairis Air A Ghleann
Beyond the Valley

Choimhead mi ri m' chul
Gun neimh gun truas
Larach mo chasan mu sgaoil
'S iad a triall tron an uir
Gu toiseach s gu deireadh uair
'S gu na laithean soilleir buan
Thairis air a ghleann

O mollaidh sinn
An gaol 's an gras
A thug dhuinn bith
Cho umhail fo ghrein
'S i dealradh sios
Air reultan cein

Thainig thu nuas
Gu fasach truagh
'S thog thu am faileas bhon a ghleann
Buidheachas is naire
An tomhas air gach lamh
Togaidh sinn do chliu an aird
Air slighe Dhia

(Chorus)

(Chorus)

--oOo--

I looked behind me
Without rancour without pity
To where my footprints were scattered
On their journey through the dust
From the beginning to an end of time
And to the bright everlasting days
Beyond the valley

We will praise
The love and the grace
That gave us our existence
So lowly beneath a sun
As it poured out its light
On alien stars

You came down
To a barren wilderness
And you raised the shadow from the valley
Gratitude and shame
The measure in each hand
We will proclaim your name in voice
On Gods way

(Chorus)

(Chorus)

Encontrou algum erro na letra? Por favor, envie uma correção >

Compartilhe
esta música

Ouça estações relacionadas a Runrig no Vagalume.FM

ÚLTIMAS

MIX DE MÚSICAS

ARTISTAS RELACIONADOS