Página inicial > R > Runrig > Sunndach

Sunndach

Runrig


Bho m'uinneag trath
Beinn Ianabhaig ag eiridh suas
A'ghrian air a chul
Cuir or air a’bhagh
Madainn blath
Dealbh beo
Tha a Chuilthionn gun cheo
'S chaneil sgo air m'aire

Mi coiseachd moch trath
Na bataichean 's a Chamus Ban
Ceo teas anns a' fhraoich
Air an t-eilean uaine
Tha ghrian a sineadh sios
Air sraidean Phortrigh
'S ged tha mi cho sunndach
B'fhearr gun robh mi fuireach

--oOo--

From my window early
Ben Ianabhaig is rising up
The sun behind it
Putting gold on the bay
Warm morning
Living picture
The Cuillins without mist
And there is not a cloud on my mind

I'm walking early
The boats and the Camus Ban
Warm mist in the heather
On the green island
The sun is shinning down
On the streets of Portree
And although I am so joyous
I would prefer I had remained

Encontrou algum erro na letra? Por favor, envie uma correção >

Compartilhe
esta música

Ouça estações relacionadas a Runrig no Vagalume.FM

ÚLTIMAS

MIX DE MÚSICAS

ARTISTAS RELACIONADOS