Página inicial > M > MFÖ > Ali Desidero

Ali Desidero

MFÖ


arkadaþlarý ali derler ali oturur bizim kahvede
yakmýþ abayý bir dilbere nefaset biþi fidan boylu
bizim ali piþpirik oynar mfö dinler maç seyreder
dedim ki abayý yakmýþ kýza bundan haberi yok kýzýn ama
ali desidero aliiii ali desidero

kýz çok güzel latif þirin hem kitap kurdu hem bir ahu
venüs mü desem afrodit mi eli yüzü düzgün bir içim su
elbetteki feminist bir kýz metafiziðe de inanmakta
bir kusuru var yalnýz kýzýn biraz entel takýlmakta
optimis hem de pesimis biraz idealizmi de savunmakta
ali desidero aliii ali desidero

teoride desen zehir gibi pratik dersen sallanmakta
bazen ben humanistim diyor bazen rasyonalist oluyor
deðiþik bir psikoloji bir felsefe idiotloji (idiot idiot idiotloji)

bizim ali kahvede aynen kýz oradan gelip geçirken
gözüne kestirip kafasýna takýyor
bu benim diyor dokunaný yakarým
ne yapmalý ne etmeli bir oyunbazlýk bir þeytanlýk
kýza dalavere mi çevirmeli bu beraberlik nasýl olacak
ikisi de ayrý telden calýyor
centilmence mi yaklaþmalý familyasýyla mý tanýþmalý bir bilene mi danýþmalý
bu kýz sanki bir buzdolabý
aliii ali desidero

ali kahvede oturup duruyor kýzýn geçmesini bekliyor
hatun kiþi görününce köþeden mfö baþlýyor aynen kasetten
alii ali desidero
matmazel mfö yü duyar duymaz bir an kendinden geçiyor
ha bayýldý bayýlacak derken ali kýzýn elinden tutuyor
ali kýz bir klark çekiyor kahvedekiler ýnýnýn diyor
ýnýnýn ýnýnýn ýnýnýn ýnýnýnýn ýnýnýn ýnýnýýýnýýýn
ali desidero aliii ali desidero

kýz pardon diyor baþým döndü mfö yakar gönlümü
rica ederim, gelebilir her genç kýzýn baþýna, yardým edeyim size istersiniz
evinize götüreyim icabýnda
ay nasýl oluur ben sizi hiç tanýmýyor ama
hem konu komþu ne der sonra, merci giderim tek baþýma
olur mu ne önemi var diyor oðlan
yürüyelim iþte ne çýkar bundan hem sizinle de tanýþmýþ oluruz
hem konuþuruz þurdan burdan

ne kibar çocuk diyor kýz içinden hem samimi hem vefalý yani
bir imtihan çekeyim þuna diyor serseri mi yoksa bir dahi mi
diyor felsefeyi sever misin ali diyor biz hep dönerciyiz
luther diyor kýz,machiavelli
þampiyon biziz diyor ali attýðýmýz gollerden belli.
aliii ali desidero

kýz anlýyor ki dünyalar ayrý ali'ye kibarca bir bye bye
ali diyor hay hay
gözü parlýyor aniden kýzýn, þeytan tüyü var bu hýnzýrýn
ali anlýyor ki doðru yolda hazýrým diyor buluþmaya
kýz diyor ki bu iþler narin bugün olmaz ali belki yarýýýýnn...
ali desidero aliiii ali desidero

Encontrou algum erro na letra? Por favor, envie uma correção >

Compartilhe
esta música

Ouça estações relacionadas a MFÖ no Vagalume.FM

MIX DE MÚSICAS

ARTISTAS RELACIONADOS