Página inicial > Axé > K > Kult > Z Archiwum Polskiego Jazzu

Z Archiwum Polskiego Jazzu

Kult


Moje drogie dzieci mo¿e tego nie wiecie, ¿e kiedyœ nie by³o normalnie
O tym jak mo¿esz graæ - decydowa³ muzyk wykszta³cony profesjonalnie
Czy s³ucha³o ciê du¿o, czy ma³o osób - nie mia³o to znaczenia, O Jezu !
Nieznane szerzej fakty z archiwum polskiego jazzu

Z archiwum polskiego jazzu
Z archiwum polskiego jazzu
Z archiwum polskiego jazzu
Z archiwum polskiego jazzu

By zadowoliæ audytorium, to potrzebna jest wiedza nie byle jaka
Kiedy Mozart napisa³ "Wesele Figara", a Mahler "Wygnanie Praptaka"
Niejeden zgodziwszy siê na poni¿enie zrezygnowaæ musia³ z wakacji
Komisja zadecyduje, kto dziœ otrzyma weryfikacje ...

Z archiwum polskiego jazzu
Z archiwum polskiego jazzu
Z archiwum polskiego jazzu
Z archiwum polskiego jazzu

Nasza komisja swinguje, w naszej komisji groŸnych kotów wielu
Nie znasz nut - to bêdziesz graæ za pó³ darmo, mój przyjacielu
Z archiwum polskiego jazzu - nieznane raczej fakty, zdarzenia
Chronimy miejsca pracy - u nas nie ma podziemia
Co najmniej piêtnaœcie koncertów w miesi¹cu - niezale¿nie od frekwencji
Potem wódka z dzia³aczem kultury wiadomej prowieniencji
A jeœli g³upi nie jesteœ i jeœli rozum masz w spadku,
To mo¿e siê uda na pó³ roku wyjechaæ i graæ na statku

Z archiwum polskiego jazzu
Z archiwum polskiego jazzu
Z archiwum polskiego jazzu
Z ARCHIWUM X ...

Compositor: Não Sei

Encontrou algum erro na letra? Por favor, envie uma correção >

Compartilhe
esta música

Ouça estações relacionadas a Kult no Vagalume.FM

MIX DE MÚSICAS

ARTISTAS RELACIONADOS