Página inicial > Axé > K > Kult > Sztos

Sztos

Kult


Podaj mi d³oñ, podaj mi rêkê
Chcê znów pojechaæ na drug¹ czasu pêtlê
Jeszcze raz prze¿yæ to, co siê prze¿y³o
Choæ wszystkim wokó³ lat ju¿ przyby³o

Trzeba byæ gorszym, by potem staæ siê lepszym
Trzeba byæ g³upim, by móc staæ siê m¹drzejszym
Mo¿na i jawnie, i mo¿na kochaæ skrycie
Na szalê rzuciliœmy dzisiaj swoje ¿ycie

By czuæ upadek, z wysoka spaœæ trzeba
Byæ na dnie, by móc siêgn¹æ nieba
Tu nie ma sensu na czworo dzieliæ w³os
Na sztos rzuciliœmy swój ¿ycia los, na sztos

Pierw trzeba odejœæ, aby móc powróciæ
Trzeba nic nie mieæ, by chcieæ swój
Kto raz nie szuka³, kto raz choæ by³ uczciwy
Na sztos rzuciliœmy swój ¿ycia los, ludzie ¿ywi

Podaj mi rêkê, opowiem ci piosenkê
Chcê kochaæ ciebie z ka¿dym dniem wiêcej
Na sztos rzuci³em dla ciebie ¿ycia los
Na sztos rzuciliœmy swój ¿ycia los, na sztos

Compositor: Não Sei

Encontrou algum erro na letra? Por favor, envie uma correção >

Compartilhe
esta música

Ouça estações relacionadas a Kult no Vagalume.FM

MIX DE MÚSICAS

ARTISTAS RELACIONADOS