Página inicial > Axé > K > Kult > Setka Wódki

Setka Wódki

Kult


Autobus zwalnia na kolejnym zakrêcie
Dooko³a mg³a, my myœlimy czy dojedzie
Przywodzi nas tu bieda i trochê nadziei
Lecz nadzieja nie nakarmi i ³ó¿ka nie poœcieli
No a my po tej stronie myjemy nasze d³onie
Chleb i sól nie dla was s¹ jednak przewidziane
Gdy widzê tych m³odzieñców, to roœnie mi serce
Nie pij¹ win po bramach, s¹ mocni, godni wielce

Autobus mija kontrole czy patrole
Wysi¹œæ kilku z nas kazano przy p³aczu ich kobiet
A reszta ruszy³a, a wszyscy przejêci
Nie co dzieñ spe³nieñ nadziei dzieñ siê œwiêci
No a my po tej stronie szykujmy powitanie
Nikt z was nie ma prawa na naszej ziemi stan¹æ
Niewielu w naszych czasach potrafi siê odnaleŸæ
A winnych tak ³atwo bardzo teraz znaleŸæ

A wiêc jedno, dwa piwa i na zdrowie
Witamy u nas panowie
Wiêc zbierzmy si³y i na raz
Ubieraæ siê ju¿ nadszed³ czas

A wiêc jedno, dwa piwa i na zdrowie
Witamy u nas panowie
Wiêc zbierzmy si³y i na raz
Ubieraæ siê ju¿ nadszed³ czas

Ciemnoœci skrywaj¹ ju¿ rzekê na granicy
Wraz ze zmrokiem opuszczam stanowisko na ulicy
Mam niewiele tak, a ile ty masz
Lecz teraz liczy siê twój but i moja twarz
No a my po tej stronie rozgl¹damy siê uwa¿nie
Nikt nie chce, czy nie mo¿e powstrzymaæ nas
Dopóki serce bije w nas, dopóki my ¿yjemy
Obronimy nas i was, bo tylko to umiemy

A wiêc wino z tych tañszych i na zdrowie
Witamy u nas panowie
Wiêc zbierzmy si³y i na raz
Ubieraæ siê ju¿ nadszed³ czas

A wiêc wino z tych tañszych i na zdrowie
Witamy u nas panowie
Wiêc zbierzmy si³y i na raz
Ubieraæ siê ju¿ nadszed³ czas

A wiêc setka wódki i na zdrowie
Witamy w Polsce panowie
Wiêc zbierzmy si³y i na raz
Ubieraæ siê ju¿ nadszed³ czas

Compositor: Não Sei

Encontrou algum erro na letra? Por favor, envie uma correção >

Compartilhe
esta música

Ouça estações relacionadas a Kult no Vagalume.FM

MIX DE MÚSICAS

ARTISTAS RELACIONADOS