Página inicial > Axé > K > Kult > Sen Bruna S

Sen Bruna S

Kult


Po drugiej stronie stali dwaj duzi ch³opcy
I rozmawiali w jakimœ jêzyku obcym,
Gdybyœ uczy³ siê i pozna³ jêzyk taki
Móg³byœ zrozumieæ tak o co im chodzi,
¯e ten jeden, cytujê:
- Powinienem przeprosiæ, ale widzisz,
Ja nie mog³em siê o wszystko doprosiæ
Sta³o siê tak, ¿e teraz nie dasz rady samemu
Co okreœla³ twój status jeszcze dwa lata temu

- Dwa lata temu? Jak ten czas leci...
No i wiesz tak siê sta³o, te¿ mam ¿onê i dzieci
I dlatego jak s¹dzê...
A ten drugi ju¿ patrzy³ wzrokiem
Co w g³az zamienia na co najmniej na zawsze
Dziwnie to wygl¹da³o z mojej strony perspektywy,
Ale obaj sondowali swoje szanse w tej chwili
Palec wprzód uniesiony i po murach porannych
Krzyk da³ g³os: Mój los to by³ twój los!

Mój los to by³ twój los
Przesra³eœ z³ota worek
Od bliskich najbardziej boli
Mia³eœ chamie z³oty trzos
Los mój to by³ twój los
I gdzie twój z³ota worek?
Na kogo teraz postawisz
By ul¿y³ twojej niedoli?

Wiatr omota³ ju¿ tylko miejsce
Gdzie stali ch³opcy, którzy kiedyœ byli bliscy sobie
Teraz bêd¹ obcy, a podarta gazeta
Da³a ponieœæ siê sile i myœla³a przez chwilê,
¯e jest ptakiem na chwilê
Ciszê tylko przecina³ skowyt jaki wysoki,
Który zosta³ po ch³opcach, gdy mierzyli siê wzrokiem
I po mieœcie bez ludzi b³¹dzi³ g³os:
Mój los to by³ twój los!
Mój los to by³ twój los
Przesra³eœ z³ota worek
Od bliskich najbardziej boli
Mia³eœ chamie z³oty trzos
Los mój to by³ twój los
I gdzie twój z³ota worek?
Na kogo teraz postawisz
By ul¿y³ twojej niedoli?
(to tylko sen)
Mój los to by³ twój los (to tylko sen)
Przesra³eœ z³ota worek (to tylko sen)
Od bliskich najbardziej boli (to tylko sen)
Mia³eœ chamie z³oty trzos (to tylko sen)
Los mój to by³ twój los (to tylko sen)
I gdzie twój z³ota worek? (to tylko sen)
Na kogo teraz postawisz (to tylko sen)
By ul¿y³ twojej niedoli? (to tylko sen)

Mój los to by³ twój los (to tylko sen)
Przesra³eœ z³ota worek (to tylko sen)
Od bliskich najbardziej boli (to tylko sen)
Mia³eœ chamie z³oty trzos (to tylko sen)
Los mój to by³ twój los
To tylko sen
Lecz czemu œni mi siê w dzieñ?

To tylko sen, to tylko sen,
To tylko sen, lecz czemu œni mi siê w dzieñ?
To tylko sen, to tylko sen,
To tylko sen, lecz czemu œni mi siê w dzieñ?
To tylko sen...

Compositor: Não Sei

Encontrou algum erro na letra? Por favor, envie uma correção >

Compartilhe
esta música

Ouça estações relacionadas a Kult no Vagalume.FM

MIX DE MÚSICAS

ARTISTAS RELACIONADOS