Página inicial > Axé > K > Kult > Rozmyœlania Wychowanka

Rozmyœlania Wychowanka

Kult


Czy pamiêtasz kiedy od ciebie odje¿d¿a³em
Bracia i siostry przekazali mi twoj¹ wolê
IdŸ spokojnie, powoli, nie ustêpuj nikomu
Tylko g³upcy trac¹ nad sob¹ kontrolê
Tylko nasi wrogowie trac¹ nad sob¹ kontrolê
Nad sob¹ kontrolê
Ty mówisz dzielê i rz¹dzê, dzielê i rz¹dzê
Rozdzielam wrzucone pieni¹dze
Dzielê i rz¹dzê, dzielê i rz¹dzê
Jestem, tu jestem, o tronie myœlê
Ty dzielisz i rz¹dzisz, dzielisz i rz¹dzisz
Dooko³a siê bij¹ a ty ci¹gle trwasz
Dzielisz i rz¹dzisz, dzielisz i rz¹dzisz
Do domu ka¿dy swój zwyczaj wprowadzasz

A ja teraz zobaczy³em wyraŸnie tych ludzi
Siedz¹, jedz¹ i pij¹, kolêdy œpiewaj¹
K³óc¹ siê stale, wymachuj¹ rêkami
A mówi¹, ¿e winy winowajcom odpuszczaj¹
Na goœcia czekaj¹ i winy odpuszczaj¹
Na goœcia czekaj¹
Ty mówisz: dzielê i rz¹dzê, dzielê i rz¹dzê
Rozdzielam wrzucone pieni¹dze
Dzielê i rz¹dzê, dzielê i rz¹dzê
Jestem, tu jestem, o tronie w Rzymie myœlê
Ty dzielisz i rz¹dzisz, dzielisz i rz¹dzisz
Dooko³a siê bij¹ a ty ci¹gle trwasz
Dzielisz i rz¹dzisz, dzielisz i rz¹dzisz
Do domu ka¿dy swój zwyczaj wprowadzasz

Compositor: Não Sei

Encontrou algum erro na letra? Por favor, envie uma correção >

Compartilhe
esta música

Ouça estações relacionadas a Kult no Vagalume.FM

MIX DE MÚSICAS

ARTISTAS RELACIONADOS