Página inicial > Axé > K > Kult > Oczy Niebieskie

Oczy Niebieskie

Kult


Znów wstajê i po omacku dotykam œciany
Przechodzê poprzez pokój na wpó³ rozebrany
Gdy docieram do lustra, to ju¿ po³owa drogi
Nie pozbêdê siê przez dzieñ dzisiejszy uczucia trwogi
Patrzy na mnie twarz z lustra. Jej oczy niebieskie
Nie daj¹ mi zapomnieæ, ¿e ponoæ jestem cz³owiekiem
Wiêc odchodzê od lustra i o tym nie pamiêtam
Taki jestem od wczoraj. Czy to ubiór ten sam?
Oczy niebieskie mówia wprost:
Wczoraj wyj¹tkowo aktywna noc

Mrowie chodzi po g³owie, œwiat³o s³oñca razi
Nie mam tyle si³y, by siê patrzeæ odwa¿yæ
Brudne rêce od wczoraj i w³osy. Dwa œwiaty
Dnia i Nocy siê ³¹cz¹ bez wieczornej toalety
K³adê siê i po omacku opuszczam swoj¹ œcianê
Ta metoda jest znana, czas zaleczy ranê
A sen wyleczy mnie i usunie spod powiek
Ból, co oczy niebieskie wpychaj¹ mi w g³owê
Oczy niebieskie mówi¹ wprost:
Wczoraj wyj¹tkowo aktywna noc...

Compositor: Não Sei

Encontrou algum erro na letra? Por favor, envie uma correção >

Compartilhe
esta música

Ouça estações relacionadas a Kult no Vagalume.FM

MIX DE MÚSICAS

ARTISTAS RELACIONADOS