Página inicial > Axé > K > Kult > Kazelot

Kazelot

Kult


Nie tacy Ÿli jesteœmy jak o nas siê mówi
Dos³ownie wszystko wokó³ idzie ku lepszemu
Wojen ju¿ nie ma od dobrych kilku lat
Œwiat siê œmieje, œmieje siê œwiat

To katastrofa jest
Œwiat siê œmieje
Œmieje siê œwiat
Moc truchleje

To katastrofa jest
Œwiat siê œmieje
Œmieje siê œwiat
Œmieje siê œwiat

Bigabom!

Œwiat siê œmieje nakazane to dekretem
Nikogo nie obra¿a mo¿e wolê sw¹
Na "K" zaœ nie ma choroby, chc¹ wszyscy zgody
Za 5 lat nielegalna bêdzie œmieræ


To katastrofa jest
Œwiat siê œmieje
Œmieje siê œwiat
Moc truchleje

To katastrofa bo
Œwiat siê œmieje
Œmieje siê œwiat
Nazwali go Kazelot
Hoo..

To katastrofa gdy
Œwiat siê œmieje
Œmieje siê œwiat
Moc truchleje

Wieso³yje riebiata
Katiata niet bie¿ata
Œwiat ze œmiechu siê grzeje
Œwiat siê œmieje
Hej, Hej!

Podobno za 3 lata koniec tej zabawy
Podobno za 3 lata koniec œwiata
Gdzie by³aœ kiedy tak Ciebie szuka³em
Szukaj¹c Ciebie o œwiecie zapomnia³em

Katastrofa jest
Œwiat siê œmieje
Œmieje siê œwiat
Moc truchleje

To katastrofa jest
Œwiat siê œmieje
Wieso³yje riebiata
Grzechu dzieje

To katastrofa jest
Œwiat siê œmieje
Œmieje siê œwiat
Moc truchleje

To katastrofa jest
Œwiat siê œmieje
Œmieje siê œwiat
Moc truchleje

Compositor: Não Sei

Encontrou algum erro na letra? Por favor, envie uma correção >

Compartilhe
esta música

Ouça estações relacionadas a Kult no Vagalume.FM

MIX DE MÚSICAS

ARTISTAS RELACIONADOS