Página inicial > Axé > K > Kult > Ballada O Dwóch Siostrach

Ballada O Dwóch Siostrach

Kult


By³y dwie siostry: noc i œmieræ
Œmieræ wiêksza a noc mniejsza
Noc by³a piêkna jak sen a œmieræ
Œmieræ by³a jeszcze piêkniejsza
Noc by³a piêkna jak sen a œmieræ
Œmieræ by³a jeszcze piêkniejsza (2x)

Hej noony noony! Haj noony na!
Œmieræ by³a jeszcze piêkniejsza

Us³ugiwa³y te siostry dwie
W gospodzie ko³o rzeczki
Przyszed³ podró¿ny i wo³a: Hej!
Us³u¿cie mi szynkareczki (2x)

Hej noony noony! Haj noony na!
Us³u¿cie mi szynkareczki

Wiêc zaraz lekko podbieg³a noc
Ta mniejsza, wiecie ta modra
Nala³a, goœæ siê popatrzy³ w szk³o:
Zacny - powiada - kordia³ (2x)

Hej noony noony! Haj noony na!
Zacny - powiada - kordia³

Lecz zaraz potem podbieg³a œmieræ
Podbiegiem jeszcze l¿ejszym
Podró¿ny cmok! A kielich brzêk!
Bo kordia³ by³ zacniejszy (2x)

Hej noony noony! Haj noony na!
Bo kordia³ by³ zacniejszy

Spe³ni³ podró¿ny kielich do dna
I ju¿ nie mówi³ z nikim
Widz¹c, ¿e druga siostra ma
Du¿o piêkniejsze kolczyki (2x)

Hej noony noony! Haj noony na!
Du¿o piêkniejsze kolczyki

Tak¹ ballade w s³otny czas
W ober¿y "Trzy Korony"
Œpiewa³ mi hej! w Dublinie raz
John Burton - John nad Johny (2x)

Hej noony noony! Haj noony na!
John Burton - John nad Johny

Dublin to z balladami kram
Niejedn¹ tam siê z³owi
Wiêc to, com kiedyœ s³ysza³ tam
Powtarzam Krakowowi (2x)

Hej noony noony! Haj noony na!
Powtarzam Krakowowi

Compositor: Não Sei

Encontrou algum erro na letra? Por favor, envie uma correção >

Compartilhe
esta música

Ouça estações relacionadas a Kult no Vagalume.FM

MIX DE MÚSICAS

ARTISTAS RELACIONADOS