Babilon

Kult


Hej, dzisiaj przeczyta┬│em, ze z┬│otego tronu
Przyjecha┬│ tutaj kr├│l wielkiego Babilonu
Z dala od niego, w pewnej odleg³oœci
Stoi t³um niewolników w³asnej wolnoœci
Z dala policja czeka w pogotowiu
Czeka na rozkaz, na rozkaz bojowy
Ale patrz dalej, tam proboszcz b┬│ogos┬│awi
Armiê jadac¹ na wojnê b³ogos³awi
Jego natura, to by├Ž nienaturalnym
Klama├Ž i plu├Ž woko┬│o to jego natura
Hej, zbiera pieniadze i odpuszcza grzechy
Oni mu wiêc p³ac¹ i ju¿ s¹ bez winy
Chlapie wod¹ z kranu koœcielne obrazy
Morderca ich dotyka i ju┬┐ jest bez skazy
Bo kultura Ko┼ôcio┬│a, to by├Ž niekulturalnym
Spali├Ž wszystko prawdziwe to jego kultura
Hej, cesarz teraz wita siê z dowódc¹ Koœcio³a
A potem wydaje wyroki œmierci w imiê Boga
A oni dalej modl¹ siê do barwnych napisów
Nic nie rozumiej┬╣c w swoim kr├│tkim ┬┐yciu
A ja bardzo dobrze rozumiem ten stan
Ja przecie¿ kiedyœ by³em taki sam
Hej, wszystko dla Koœcio³a, pieni¹dze i z³oto
Benzyna, alkohol, pieni┬╣dze i czo┬│gi
Teraz z dala podbiega biskup, pokazuje
Gdzie d┬│uga modlitwa ka┬┐dego obowi┬╣zuje
Kiedyœ tu by³ stos, na którym palono
A potem Koœció³ krzycza³, ¿e ich odkupiono
[...] chc┬╣ naszej ofiary
Chc¹ wojny w imiê Boga, chc¹ niewiernym kary
A ja teraz wiem, naprawdê wiele wiem
Wiem, ¿e koœció³ babiloñski czyni ziemiê z³em
A ja teraz wiem, naprawdê wiele wiem
Babilon wielki uczyni³ ziemiê z³em
A ja teraz wiem, naprawdê wiele wiem
Wiem, ¿e koœció³ babiloñski czyni ziemiê z³em
A ja teraz wiem, naprawdê wiele wiem
Babilon wielki uczyni³ ziemiê z³em

Compositor: Não Sei

Encontrou algum erro na letra? Por favor, envie uma corre├ž├úo >

Compartilhe
esta m├║sica

Ou├ža esta├ž├Áes relacionadas a Kult no Vagalume.FM

MIX DE MÚSICAS

ARTISTAS RELACIONADOS