Página inicial > Axé > K > Kult > Amulet

Amulet

Kult


Mam tu amulet, który chroni mnie
Œwiadcz¹cym bêd¹c w walce dobra ze z³em
I nie wiem jak, i nie wiem kto
Jak piorunochron koncentruje to z³o?

Zebrane zwa³y œwiadomoœci s¹
Niczem projektor, znowu "dobro - z³o"
Nie mogê z wiekiem patrzeæ na to w spokoju
WeŸcie mnie proszê do drugiego pokoju

Prze¿y³em tyle na ile mnie staæ
Ile znów mo¿na dawaæ, a ile braæ?
Czasami padam, lecz potem idzie wstaæ,
Ile z pustego w pró¿ne mo¿na wody laæ?

Mam tu pistolet, który chroni mnie
Po której stronie walki dobra ze z³em
I nie wiem kiedy, i nie wiem gdzie
Ca³a przygoda mo¿e zakoñczyæ siê?

Wyprute grona naiwnoœci tej
Na wadze wa¿ê w g³upiej nadziei swej
Nie mogê s³uchaæ takiej bredni bez skutku
Dopiszcie moje koszty w poczet rachunku

Prze¿y³em tyle na ile mnie staæ
Ile znów mo¿na dawaæ, a ile braæ?
Czasami padam, lecz potem idzie wstaæ
Ile z pustego w pró¿ne mo¿na wody laæ?

Mam tu amulet, który chroni mnie
Œwiadcz¹cym bêd¹c w walce dobra za z³em
I nie wiem jak, i nie wiem kto
Jak piorunochron koncentruje to z³o?

Poprzegrywane bitwy ¿ycia co noc
Ze zwyciêstwami dziel¹ ³ó¿ko i koc
Nie jestem zdolny tak opisaæ tego stanu
Proszê wypisaæ mnie z waszego ba³aganu

Prze¿y³em tyle na ile mnie staæ
Ile znów mo¿na dawaæ, a ile braæ?
Czasami padam, lecz potem idzie wstaæ
Ile z pustego w pró¿ne mo¿na wody laæ?
Laæ, laæ, laæ...

Compositor: Não Se

Encontrou algum erro na letra? Por favor, envie uma correção >

Compartilhe
esta música

Ouça estações relacionadas a Kult no Vagalume.FM

MIX DE MÚSICAS

ARTISTAS RELACIONADOS