Página inicial > J > Jieva > Raudoni Varakai

Raudoni Varakai

Jieva


Mano saujoj dûzgia bitës, tavo plauèiuose vanduo,
Mano saujoj gesta rytas, liûdnas kaip kareivio ðuo.
Mano rankos þvyro pilnos, mala sniegà debesø,
Verkia, rauda mano girnos, aĂ° sningu
tau ant peèiø.

AĂ° atgulsiu, tu pareisi,
Bus raudoni vakarai.
PrieĂ°as trauksis, viskas keisis,
Mano Lietuva bedale, ar bijai?

Pûgos kilo treèià kartà, krito bitës ið delnø,
Gaudë, verkë miesto varpas, dingo broliai tarp miðkø.
Visà naktá skundës liepoms aimanuojantys berþai,
Kraujo raudoni uþlieti, mûsø pustuðèiai namai.


Man atgulus, nesugráþai
Kur raudoni vakarai.
Tuðèio kelio tuðèias kryþius,
Mano Lietuva bedale, ar bijai?

Compositor: NĂŁo Sei

Encontrou algum erro na letra? Por favor, envie uma correção >

Compartilhe
esta mĂşsica

Ouça estações relacionadas a Jieva no Vagalume.FM

MIX DE MĂšSICAS