• Vagalume
 • A-Z
 • Estilos
 • Top 100
 • Playlists
 • Rádio
 • Hot Spots
 • Notícias
 • Play
  PLAY

  ?lk kez hesapla??yorum kendimle
  Tuhaft?r kalemi,ka??d? ve seni onca sevmeme ra?men
  Sana ilk kez yaz?yorum
  ?imdi sen yoksun,seni dü?ünmek var
  Çocukken de seni dü?ünürdüm her gece
  Radyo dinler,?iir yazard?m
  Her Çar?amba pazara giderdik annemle
  Babam maa? ald???nda baklava yerdik
  Dondurmay? da çok severdik
  Ablam üç top yerdi,ben iki top
  Yaln?zca bu yüzden kavga ederdik
  Oysa hayat?m?n vazgeçilmeziydi ablam
  Onun da yüzü hiç gülmedi,hay?rs?z?n birine kaç?p mahvetti
  Hayat?n?
  Akl?mdan hiç ç?kmaz gitti?i günkü karanl?klar
  Hüznümü büyüttüm o günden beri,kendimi de?il
  Gözlerimde hala bir çocuk a?lar
  Dü?lerimi gezdirdi?im bulutlar bir tohumun özlemiydi çiçe?e
  Ve hala kulaklar?mda annemin sesi
  Bitirsen ?u okulu,bir i?e girsen
  ?iirle kar?n doymad??? do?ruydu
  Bak Cemil okudu mühendis oldu
  En güzel k?z?yla evlendi Üsküdar'?n
  Evini de ald? arabas?n? da
  Bense ba?lama çalard?m kendi halimce
  Sesim güzelmi? öyle derlerdi
  Nereden bilirdim hep hüzün türküleri söyleyece?imi
  Hayat bana yalan söyledi

  Mektuplar yazard?m Almanya'daki abime
  Okulu bitirece?ime söz verirdim
  Masum dü?lerimin o en sürgün adas?nda
  Bak??lar? uzaklara dal?p giden ?ark?lar
  Ve mevsimsiz solmu? bir çiçek gibi
  Ayaklar alt?nda nas?l ezilirse umut
  Benim de güne?imi i?te öyle çald?lar
  Öyle tutsak ald?lar sevinçlerimi
  Sensiz geçen her günü hesab?ma yazd?lar
  ?imdi öyle uzak ki çay içip,simit yedi?imiz o günler
  Karde?ine karne hediyesi uçurtma yapt???m günler öyle uzak
  Ki

  Oysa saçaklarda titreyen bir serçenin ekmek tanesine kanat
  ç?rpmas?
  Ve bir anne duas? kadar içten sevmi?tim seni
  Fener stad?nda be?ikta? maç? ve paras?zl???m?z devam
  Ederken
  Bütün mavilerimi sana vermi?tim
  Kaybetmek aln?ma yaz?lm?? sanki,olmad? bitanem
  Hayat bana yalan söyledi

  Baban?n tayini ç?k?p da gitti?iniz o k??
  Yine pençe yapt?rm??t?k ayakkab?lar?m?za
  Sana söyleyemedim ama i?ten ayr?lm??t? babam
  Kapanm??t? çal??t??? lokanta
  Senet zamanlar? daha bir çökerdi omuzlar?
  Ve ak?am trenlerinin i?çi yorgunlu?uyla daha bir uzard?
  Raylar
  Sitemlerim bile e?lenmi?ti hayata
  Öfkeli bir yanarda? isyanlara uyanm??t?
  Üstelik sen de yoktun art?k
  Oysa yaln?zca sen öpmü?tün gözlerimi
  Bir yan? hep eksik kalm?? çocuklu?umun
  Asl?nda her insan biraz yenikti hayata ve biraz küskün
  Son trende kaç?nca son istasyondan öyle kalakal?rd?k
  Yorgun ve üzgün
  Kendime dü?manl???m bu yüzden
  Hep kendime pi?manl???m
  ?imdi her ?eyim yar?m
  Foto?raf?n?n arkas?na ne yazd???m? bile çoktan unuttum
  Bir silah?m olsayd? bir silah?m
  Yoksullu?u ?aka??ndan,kaybetmeyi kalbinden
  Ve sensizli?i aln?n?n tam ortas?ndan vururdum
  Düzmece duygular harc?m de?ildi
  Uzak denizlerin f?rt?nas?yd?m
  Karl? da?lar?n kekli?i
  Yoksuldum yoksul olmas?na ama onurluydum
  ?imdi ne sen vars?n ne o eski sevdalar
  Olsun üstüme devrilse de bu sa??r karanl?k
  Ak?am olur ?airlere gün do?ar
  Bir kerecik söyle demi?tin
  Söyleyememi?tim hani
  ??te ?imdi söylüyorum
  Seni Seviyorum

  Encontrou algum erro na letra? Por favor, envie uma correção »

  Comente
  user 300 caracteres restantes. Enviar

  Todas as letras de Fatih Kisaparmak

  Publicidade
  Notícias
  Mais notícias »
  Hot Spot
  Top Músicas do Vagalume
  Top 100 »

  As informações deste site são postadas integralmente pelos usuários. É importante dizer que é possível que os dados estejam desatualizados ou incorretos, sendo assim, o Vagalume exime-se de qualquer responsabilidade sobre as informações publicadas.Caso haja interesse em remover ou alterar alguma informação, entre em contato conosco.


  É permitida somente a visualização no site das letras de músicas encontradas aqui, vedada sua reprodução através de quaisquer outros meios (Lei 9610/98).Todas as letras de músicas são propriedade dos seus respectivos autores e divulgadas somente para fins educacionais.All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics are provided for educational purposes only.