• Vagalume
 • A-Z
 • Estilos
 • Top 100
 • Playlists
 • Rádio
 • Hot Spots
 • Notícias
 • Play
  PLAY

  Snad možná zítra já nebudu stejná,
  už nechci být dál obyèejná.
  Jsou veèery delší,
  já dospìlejší než ostatním mùže se zdát.

  Jsem kapkou v moøi,
  co hráze boøí
  a devátou vlnou se tváøí.

  Proè jak zapadlej krám cítit se mám, když svítá....
  Dnes už neotvírám, ve výškách si lítám.
  Dál jak mìní se èas, poslouchám hlas, co øíká....
  Nejsem protiklad, co øešíš rád.
  Padne noc – chci ve výškách se líbat.

  Den línì snídá, èas dál si bìží,
  já dnešnímu ránu nevìøím.
  Že pro pár kouzel, svìt neprobouzel....
  A tak v dešti mám sama stát.

  Proè jak zapadlej krám cítit se mám, když svítá....
  Dnes už neotvírám, ve výškách si lítám.
  Dál jak mìní se èas, poslouchám hlas, co øíká....
  Nejsem protiklad, co øešíš rád.
  Padne noc – chci ve výškách se líbat.
  Stejný stín, stejný splín, stejný smích já v sobì mám.
  Nejsi tím, kdo mámin klín v téhle dobì nehledá.

  Už možná zítra já nebudu stejná,
  snad možná zítra neobyèejná – chci se stát.

  Proè jak zapadlej krám cítit se mám ?
  Dnes už neotvírám, neotvírám.
  Dál jak mìní se èas, poslouchám hlas, co øíká....
  Nejsem protiklad, co øešíš rád.
  Padne noc chci ve výškách se líbat.
  když svítá....
  Pády nespoèítám, ve výškách si lítám.
  Dál jak mìní se èas, poslouchám hlas, co øíká....
  Nejsem protiklad, co øešíš rád.
  Padne noc – chci ve výškách se líbat.

  Encontrou algum erro na letra? Por favor, envie uma correção »

  Comente
  user 300 caracteres restantes. Enviar

  Todas as letras de Ewa Farná

  Publicidade
  Notícias
  Mais notícias »
  Hot Spot
  Top Músicas do Vagalume
  Top 100 »

  As informações deste site são postadas integralmente pelos usuários. É importante dizer que é possível que os dados estejam desatualizados ou incorretos, sendo assim, o Vagalume exime-se de qualquer responsabilidade sobre as informações publicadas.Caso haja interesse em remover ou alterar alguma informação, entre em contato conosco.


  É permitida somente a visualização no site das letras de músicas encontradas aqui, vedada sua reprodução através de quaisquer outros meios (Lei 9610/98).Todas as letras de músicas são propriedade dos seus respectivos autores e divulgadas somente para fins educacionais.All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics are provided for educational purposes only.