Zegar

Edyta Bartosiewicz


Chcia³byœ chocia¿ przez chwilê
Wstrzymaæ zegar bezlitosny
Niech opamiêta siê mi³y
Niech odetchnie niech odpocznie

Wahad³o z mosi¹dzu odlane
Biedne s³ania siê i opada z si³
Z jego objêæ wyrwany
By³byœ bardziej beztroski
Jest czymœ niezrozumia³ym
Mechanizmu ci¹g³y poœpiech

Ten zegar jest ca³kiem bezduszny
Nie ma litoœci nie wie co to jest ból
Gdy wszystko z r¹k siê wymyka
By z zegarem biec co tchu

Gdy do przodu zegar rwie
Ty ustaw siê na nie i ca³a wstecz!
Gdy do przodu zegar rwie
Napieraj mocno i ca³a wstecz!
Nie nie zgadzaj siê by on
Dyktowa³ ka¿dy krok
Wiêc ca³a wstecz!

Wahad³o z mosi¹dzu odlane
Biedne s³ania siê i opada z si³
Mechanizm do cna wyczerpany
Dla kilku marnych chwil

Gdy do przodu zegar rwie
Napieraj mocno i ca³a wstecz!
Nie nie zgadzaj siê by on
Dyktowa³ ka¿dy krok
Wiêc ca³a wstecz

Nie nie zgadzaj siê
W nos mu siê œmiej!

Compositor: Não Sei

Encontrou algum erro na letra? Por favor, envie uma correção >

Compartilhe
esta música

Ouça estações relacionadas a Edyta Bartosiewicz no Vagalume.FM

MIX DE MÚSICAS

ARTISTAS RELACIONADOS