Xxi Wiek

Edyta Bartosiewicz


XXI wiek, przygotuj siê
Przygotuj swoj¹ twarz, jeœli jeszcze j¹ masz
Nowych nadziei przyl¹dek
Wszyscy na start!
Przygotuj swoje cia³o, twoje cia³o to skarb

Swa tajn¹ miej broñ, nie rozstawaj siê z ni¹...
Jeœli chcesz wierzyæ, ¿e Ziemia jest twym przyjaznym miejscem

XXI wiek, mo¿e siê wreszcie dowiem,
Dlaczego Bogiem tak bardzo pragnie staæ siê cz³owiek
I czy tylko kwesti¹ czasu jest (tak mi siê zdaje),
¯e jak muchy powybijamy wszyscy siê nawzajem

Mêdrcem czy szaleñcem oka¿e siê ten,
Kto wci¹¿ wierzy, ¿e Ziemia jest twym przyjaznym miejscem?

Ka¿dy ma prawo do swej odrobiny szczêœcia,
Choæ odrobinê szczêœcia chcesz mieæ
Ka¿dy ma prawo do swego w³asnego miejsca
Gdy XXI wita nas wiek

Tak zagubionych w zimnej czasoprzestrzeni
Mo¿e ktoœ kiedyœ nas odnajdzie
I z powrotem sprowadzi na Ziemiê
XXI wiek, a ja wci¹¿ nie wiem,
Jak d³ugo jeszcze mam czekaæ,
Jak d³ugo jeszcze bez Ciebie

Ka¿dy ma prawo do swej odrobiny szczêœcia,
Choæ odrobinê szczêœcia chcesz mieæ
Ka¿dy ma prawo do swego w³asnego miejsca
Gdy XXI wita nas wiek

Encontrou algum erro na letra? Por favor, envie uma correção >

Compartilhe
esta música

Ouça estações relacionadas a Edyta Bartosiewicz no Vagalume.FM

MIX DE MÚSICAS

ARTISTAS RELACIONADOS