Wewn¹trz

Edyta Bartosiewicz


Za chwilê coœ zdarzy siê
W palcach znajomy czujê ch³ód
Drzewa jakiœ inny dziœ k³ad¹ cieñ
Snujê siê po mieœcie jakby
W narkotycznym œnie

Za chwilê coœ zabije mnie
Czy naprawdê bêdzie komuœ ¿al?
Czujê, jakby sto milionów r¹k
Wci¹ga³o mnie do bagna
Nie, - ja muszê uciec st¹d

Powiedz, jak mam siê dostaæ do wewn¹trz
Powiedz, jak mam pochwyciæ sw¹ myœl
Powiedz, jak mam to wnêtrze wype³niæ
Musisz powiedzieæ mi

Ci¹gle czujê, jak miliony r¹k
Wci¹gaj¹ mnie do bagna
Ja muszê uciec st¹d!

Powiedz, jak mam siê dostaæ do wewn¹trz
Powiedz, jak mam pochwyciæ sw¹ myœl
Powiedz, jak mam to wnêtrze wype³niæ
Musisz powiedzieæ mi

Musisz powiedzieæ mi
Jak siê dostaæ do wewn¹trz
Pochwyciæ sw¹ myœl
Musisz powiedzieæ mi

Powiedz, jak mam siê dostaæ do wewn¹trz
Powiedz, jak mam pochwyciæ sw¹ myœl
Powiedz, jak mam to wnêtrze wype³niæ
Musisz powiedzieæ mi
Powiedz
Powiedz mi

Encontrou algum erro na letra? Por favor, envie uma correção >

Compartilhe
esta música

Ouça estações relacionadas a Edyta Bartosiewicz no Vagalume.FM

MIX DE MÚSICAS

ARTISTAS RELACIONADOS