Ty Rozumiesz

Edyta Bartosiewicz


Czy widzisz jak we mnie dojrzewa wielki wrzód?
Wiem kiedyœ on pêknie, nie mogê ufaæ mu
Choæ z¿yci jesteœmy ze sob¹ d³ugi czas
Jak w¹¿ niebezpieczny ukrywa w sobie jad

I ¿eby on oszczêdzi³ mnie
Fa³szyw¹ mi³oœæ dajê mu

Ty rozumiesz mnie
Tak ju¿ przecie¿ jest
Tak ju¿ musi byæ
Ty rozumiesz mnie

Nad oceanem drzew unoszê lekko siê
I widzê w³asny cieñ - on wci¹¿ oddycha
Czy czujesz jak we mnie pulsuje ¿ycie
G³êboko, wci¹¿ g³êbiej, a niebo siê zamyka

I ¿ebyœ ty oszczêdzi³ mnie
Fa³szyw¹ mi³oœæ dajê Ci

Ty rozumiesz mnie
Tak ju¿ przecie¿ jest
Tak ju¿ musi byæ
Ty rozumiesz mnie

Ty rozumiesz mnie...

Encontrou algum erro na letra? Por favor, envie uma correção >

Compartilhe
esta música

Ouça estações relacionadas a Edyta Bartosiewicz no Vagalume.FM

MIX DE MÚSICAS

ARTISTAS RELACIONADOS