Página inicial > E > Edyta Bartosiewicz > To By³ Tylko Moment

To By³ Tylko Moment

Edyta Bartosiewicz


Ten ch³opiec od dawna by³ chory na mi³oœæ
Do pewnej kobiety wci¹¿ niewzruszonej
Tak bardzo j¹ kocha³ i tak nieszczêœliwie
W œmiertelnej chorobie gotowy i oddany

To by³ tylko moment
Nie wiedzia³am czy bêdzie ¿y³
To by³ tylko moment
Ju¿ nie mia³ si³, nie mia³ si³

Spytacie pewnie co z t¹ kobiet¹
Do prawdy czuje siê doskonale
W swym piêknym pa³acu pod³ogi wykleja
Umar³ych Rycerzy fotografiami

To by³ tylko moment...

Encontrou algum erro na letra? Por favor, envie uma correção >

Compartilhe
esta música

Ouça estações relacionadas a Edyta Bartosiewicz no Vagalume.FM

MIX DE MÚSICAS

ARTISTAS RELACIONADOS