Mistrz

Edyta Bartosiewicz


Myœla³am kiedyœ, ¿e mistrz ka¿d¹ odpowied zna
Gdy garœci¹ m¹droœci swych nape³nia³ moje "ja"
W œwiadomy cel, w coœ w co wierzyæ chce
Obraca³ zw¹tpienie mój mistrz

Tak dobrze kogoœ jest mieæ, dobrze ufaæ mu
W ciemnoœci zgubi³am sie, Ty prowad mistrzu
Mówi³ mi coœ, co dla mnie w ten czas
By³o niejasne i md³e

Teraz ju¿ wiem, m¹droœæ jest w nas
Ws³uchajmy sie w drgania swych cia³

Ka¿dy z nas kiedyœ mia³ swego mistrza
Czerpa³ z niego, uto¿samia³ sie z nim
Ka¿dy mistrz kiedyœ mia³ swego mistrza
Mistrzem mo¿esz byæ i Ty

I przyjdzie ten dzieñ, gdy sam bedziesz chcia³
Poczuæ wolnoœci swej smak
Teraz ju¿ wiesz, to wszystko jest w nas
Ws³uchajmy sie w drgania swych cia³

Ka¿dy z nas kiedyœ mia³ swego mistrza
Czerpa³ z niego, uto¿samia³ sie z nim
Ka¿dy mistrz kiedyœ mia³ swego mistrza
Mistrzem mo¿esz byæ i Ty

Encontrou algum erro na letra? Por favor, envie uma correção >

Compartilhe
esta música

Ouça estações relacionadas a Edyta Bartosiewicz no Vagalume.FM

MIX DE MÚSICAS

ARTISTAS RELACIONADOS