Página inicial > D > Dzem > Zapal œwieczkê

Zapal œwieczkê

Dzem


Na kiepskich zdjêciach okruchy dawnych dni
Czyjaœ twarz zapomniana twarz
W pamiêci zakamarkach wci¹¿ rozbrzmiewa œmiech
Czyjaœ twarz zapamiêtana
Mijaj¹ dni ludzie natury
Wci¹¿ nowych masz przyjació³ starych przykry³ kurz
Dziewczyny ci¹gle piêkne lecz w pamiêci tkwi
Ten pierwszy dzieñ najgorêtszych z dni

Ref.:
Zapal œwieczkê za tych których zabra³ los
Zapal œwieczkê w oknie
Zapal œwieczkê za tych których zabra³ los
Œwiat³o w oknie

Ludzi dobrych i z³ych wci¹¿ przynosi wiatr
Ludzi dobrych i z³ych wci¹¿ zabiera mg³a
I tylko ty masz t¹ niezwyk³¹ moc
By zatrzymaæ ich by daæ wiecznoœæ im
Pomyœl choæ przez chwilê podaruj uœmiech swój
Tym których napotka³eœ na jawie i wœród snów
A mo¿e ktoœ skazany na samotnoœæ
Ogrzeje siê twym ciep³em zapomni o k³opotach

Ref.

Compositor: Não Sei

Encontrou algum erro na letra? Por favor, envie uma correção >

Compartilhe
esta música

Ouça estações relacionadas a Dzem no Vagalume.FM

MIX DE MÚSICAS