Página inicial > D > Dzem > Wymarzony œwiat

Wymarzony œwiat

Dzem


Obrzuceni fa³szem
Pozornie m¹drych s³ów
Wspinamy siê na palce
Wspominaj¹c myœli

O tym co nadejdzie
I nadejϾ nie ma szans
Jacy jesteœmy
A jacy bylibyœmy

Gdyby nie to...

Gdzie
Ten wymarzony œwiat
Gdzie jest
Ju¿ nawet w bajkach coraz go mniej

To co proste w oczach dziecka
Zawi³e sta³o siê
Gonimy za czymœ, czego nikt ju¿
Nie pojmuje, nie
Przemoc i piek³o
Ten telewizyjny œwiat
Dok¹d to
Zaprowadzi nas

Gdzie
Ten wymarzony œwiat
Gdzie jest
Zosta³y tylko œlady na piasku

Jeden bóg te prawdê zna
A ty nie zgadniesz
Dok¹d zmierza œwiat
Gdy to wszystko skoñczy siê
Ciebie ju¿ nie bêdzie
I nie bêdzie dawno mnie...

Compositor: Não Sei

Encontrou algum erro na letra? Por favor, envie uma correção >

Compartilhe
esta música

Ouça estações relacionadas a Dzem no Vagalume.FM

MIX DE MÚSICAS