Página inicial > D > Dzem > W Pu³apce

W Pu³apce

Dzem


Czy to noc, a mo¿e kolejny dzieñ?
Rêce dr¿¹, serce w klatce zamkn¹³ cieñ.
W brudnym oknie ludzie. Kiedyœ by³em jednym z nich.
To ju¿ nie wróci, gasn¹ œwiat³a, wygra³ cieñ.

Na pocz¹tku pomaga³aœ mi.
£atwiej by³o, ³atwiej z Tob¹ ¿yæ.
Nie widzia³em jak nadci¹ga mrok,
i nie czu³em jak z¿era mnie tr¹d.
Teraz niszczesz wszystko co mam,
w walce z Tob¹ nie mam szans.
Nienawidzê i kocham ciebie tak...
Czy to moja czy ju¿ twoja twarz?

Coœ straci³em, nie pamiêtam co.
Mo¿e tê kobietê, mo¿e przyjaŸñ tw¹.
Nie ma nic, teraz ¿al, za póŸno ju¿,
D³oñce zakry³ cieñ.

Na pocz¹tku...

Compositor: Não Sei

Encontrou algum erro na letra? Por favor, envie uma correção >

Compartilhe
esta música

Ouça estações relacionadas a Dzem no Vagalume.FM

MIX DE MÚSICAS