Página inicial > D > Dzem > Skazany Na Bluesa

Skazany Na Bluesa

Dzem


Jeœli go nie zna³eœ, to nie ¿a³uj
Jeœli go nie zna³eœ, to nie ¿a³uj, nie
Bo przyjaciela straci³byœ
Bo przyjaciela straci³byœ - jak ja

Nie, Ty go nie zna³eœ, nie
Lubi³eœ tylko czasem pos³uchaæ jak gra
A czy pomyœla³eœ, sk¹d bior¹ siê tacy jak on
A czy pomyœla³eœ, sk¹d bior¹ siê tacy jak on

By³ jednym z niewielu skazanych na bluesa
Ten wyrok dodawa³ mu si³
Mia³ dom i rodzinê, spokojnie móg³ ¿yæ
Lecz czêsto ucieka³, by stan¹æ przed wami
By znów nabraæ si³, by znów nabraæ si³

Bo czasu mia³ ma³o, przeczuwa³ to
Skazany na bluesa, ilu jeszcze jest takich jak on
Skazany na bluesa, no ilu jeszcze jest takich jak on, jak on
No ilu jeszcze jest takich jak on
Ilu jeszcze jest takich jak on...

Compositor: Não Sei

Encontrou algum erro na letra? Por favor, envie uma correção >

Compartilhe
esta música

Ouça estações relacionadas a Dzem no Vagalume.FM

MIX DE MÚSICAS