Página inicial > D > Dzem > Nie Jesteœ Taki Jak Dawniej

Nie Jesteœ Taki Jak Dawniej

Dzem


Nie jesteœ taki jak dawniej, to fakt
B³ysk z twego oka ktoœ dawno ju¿ skrad³
Ktoœ wbi³ niepokój w twe plecy jak nó¿
To nie przyjaciel, lecz szmata i tchórz

Tu ¿aden lekarz, psycholog, ni ksi¹dz
Tu nie pomo¿e, bo dla nich to tr¹d
Nie jesteœ taki jak dawniej, to fakt
Wszystko w oko³o jest chyba nie tak

Ty ci¹gle szukasz z tego co wiem
Straszny niepokój rozpêdza twój sen
B³¹dzisz w przesz³oœci choæ wiesz, ¿e to b³¹d
B³¹dzisz i myœlisz, b³¹dzisz i walczysz
Jak uciec st¹d

Chcia³byœ byæ taki jak dawniej, to fakt
Czas wszystko zmieni³, nie bêdzie ju¿ tak
Potrafisz kochaæ do bólu, do ³ez
Nikt nie odbierze ci tego, ty wiesz

Pragnienie czyste masz jak dawniej
By ktoœ, by ktoœ ciê pokochaæ móg³ naprawdê
By ktoœ, by ktoœ ciê pokochaæ móg³ naprawdê
By ktoœ, by ktoœ ciê pokochaæ móg³ naprawdê

Compositor: Não Sei

Encontrou algum erro na letra? Por favor, envie uma correção >

Compartilhe
esta música

Ouça estações relacionadas a Dzem no Vagalume.FM

MIX DE MÚSICAS