Página inicial > D > Dzem > Mamy Forsê Mamy Czas

Mamy Forsê Mamy Czas

Dzem


Gdy mówi³a mama, w ¿yciu najwa¿niejszy szmal
Co tam inni, ty na siebie synku patrz
No bo taka gra, ty musisz nauczyæ siê, ¿e
Kto ma, kto ma forsê ten ma œwiat
Wiesz jak jest, nie jest Ÿle
Dane s³owa mamy podkusi³y mnie
Ten mym przyjacielem, kto pieni¹dze mia³
Kosztowa³em wygód i gubi³em czas
Nikt siê z nas nie nudzi³, no bo by³ szmal
Jedno has³o w g³owie, jedno has³o w g³owie mia³

ref.:
Mamy, no mamy forsê i wolny czas

Znowu s³ówko szepn¹³, szepn¹³, szepn¹³ ktoœ
A panienek tysi¹c ju¿ prosi³o siê o g³os
I szalona ka¿da noc i ka¿dy dzieñ
Nie widzia³em wtedy nic piêkniejszego ponad to
Ponad to, no, no, ¿e

ref.:
Mamy, no mamy forsê i wolny czas
Wolny czas....

Min¹³ czas, min¹³ dzieñ, wolna mi³oœæ znudzi³a mi siê
Ka¿dy z nas mia³ ju¿ doœæ, coœ nowego wymyœliæ trzeba by
Tak ju¿ jest, ¿e siê ludzie bawiæ chc¹

ref.

Compositor: Não Sei

Encontrou algum erro na letra? Por favor, envie uma correção >

Compartilhe
esta música

Ouça estações relacionadas a Dzem no Vagalume.FM

MIX DE MÚSICAS