Página inicial > D > Dzem > Æma Barowa

Æma Barowa

Dzem


Dooko³a ludzi szum
Ciê¿kie jest powietrze
Znowu nie pamiêtam nic
Prawie nic
Kto mnie pozostawi³ tu
Nie wiem i nie chcê
Nadlatuj¹ stada s³ów
Stada bzdur

Uciszy³em myœli teraz ja
Nic nie myœlê
Utopi³em ¿al w kieliszku
Noc, mg³a

Dooko³a ludzi gwar
Myœleæ mi siê nie chce
Mo¿e siê napijê jeszcze
Sobie na z³oœæ

Uciszy³em serce teraz ja
Nic nie znaczê
Mam ju¿ tego doœæ, cholerny œwiat
Ten bar

Kiedyœ wyrwê siê st¹d zostawiê to
Bêdê mia³ w³asny dom
Jak inni
Jak innych sto

Dooko³a ludzi szum
Ciê¿kie jest powietrze
Ju¿ nie czujê nic
Zupe³nie nic

Jutro bêdzie tak jak dziœ
Dzisiaj jutra nie chcê
Wierzê ci¹gle, ¿e coœ zdarzy siê...

Compositor: Não Sei

Encontrou algum erro na letra? Por favor, envie uma correção >

Compartilhe
esta música

Ouça estações relacionadas a Dzem no Vagalume.FM

MIX DE MÚSICAS