Página inicial > D > Dzem > Dzieñ œwistaka

Dzieñ œwistaka

Dzem


Co by by³o, gdyby tak zatrzymac ten czas? Ka¿dy dzieñ by inny by³, lecz taki sam.
Nie by³o by siê o co baæ. Skoro czas zatrzyma³ siê co mo¿e siê staæ?

Chodzi³bym na piwo i do kina,
Z moj¹ mam¹ pi³bym kawê.
Potem z tob¹ na trawê, na trawê bym siê k³ad³!
To czemu nie jest tak?
To czemu nie jest taaak?
Szkoda, ¿e nie jest tak,
Czas do przodu ci¹gle gna.
Goni nas, zawsze gdzieœ spóŸniony jestem...

Wczoraj wieczorem znowu urwa³ mi siê film.Parê godzin z ¿ycia diabli wzieli.
Nie chcê liczyæ ile tego uzbiera³o siê... Ju¿ i tak za du¿o czasu tracê na sen.

A chcia³bym iœæ na piwo i do kina,
Z moj¹ mama wypiæ kawê.
Potem z tob¹ na trawê, na trawê po³o¿yc siê...
To nie spe³niony sen!
Szkoda, ¿e nie jest tak,
Czas do przodu ci¹gle gna.
Goni nas, zawsze gdzieœ spóŸniony jestem...
Szkoda, ¿e czas do przodu ci¹gle gna.
Goni nas, zawsze gdzieœ spóŸniony jestem...
SpóŸniony jestem...
SpóŸniony jestem...gdzieœ...
SpóŸniony jestem.
Zawsze gdzieœ spóŸniony jestem...

Compositor: Não Sei

Encontrou algum erro na letra? Por favor, envie uma correção >

Compartilhe
esta música

Ouça estações relacionadas a Dzem no Vagalume.FM

MIX DE MÚSICAS