Página inicial > D > Dzem > Dzieñ W Którym Pêk³o Niebo

Dzieñ W Którym Pêk³o Niebo

Dzem


Powiedzia³ Pan, Powiedzia³ Pan
Dajê Wam ogieñ
Podajcie sobie rêce i ¿yjcie w zgodzie
¯yjcie w zgodzie z ptakami
Niech p³on¹ serca
I oczy Wasze niech nigdy nie znaj¹ ³ez
Nie znaj¹ ³ez

Odszed³ a cia³o swe pogodzi³ z ptakiem
I wiecznym cierpieniem
I by³a mi³oœæ
I by³a zgoda
Ka¿dy by³ wolny
Wolny by³ ka¿dy ptak (x2)

Pewnego dnia, pewnego dnia pêk³o niebo
I lun¹³ straszny deszcz
Wtedy krzykn¹³ ktoœ
I ch³ód ogarn¹³ wszystkie serca
A w oczach pojawi³ siê strach
Ludzie podali sobie no¿e zamiast r¹k
I upiekli ptaki

Compositor: Não Sei

Encontrou algum erro na letra? Por favor, envie uma correção >

Compartilhe
esta música

Ouça estações relacionadas a Dzem no Vagalume.FM

MIX DE MÚSICAS