Página inicial > D > Dzem > Do Ko³yski

Do Ko³yski

Dzem


¯yj z ca³ych si³ i uœmiechaj siê do ludzi
Bo nie jesteœ sam
Œpij, noc¹ œnij
Niech z³y sen ciê nigdy wiêcej nie obudzi,
Teraz œpij

Niech dobry Bóg zawsze ciê za rêkê trzyma
Kiedy ciemny wiatr porywa spokój,
Siej¹c smutek i zw¹tpienie
Pamiêtaj, ¿e

Jak na deszczu ³za,
ca³y ten œwiat nie znaczy nic, o nic
Chwila która trwa, mo¿e byæ najlepsz¹ z twoich chwil
Najlepsz¹ z twoich chwil

IdŸ w³asn¹ drog¹, bo w tym ca³y sens istnienia,
¯eby umieæ ¿yæ
Bez znieczulenia, bez niepotrzebnych niespe³nienia
myœli z³ych

Jak na deszczu ³za,
ca³y ten œwiat nie znaczy nic, o nic
Chwila która trwa, mo¿e byæ najlepsz¹ z twoich chwil
Najlepsz¹ z twoich chwil

Jak na deszczu ³za,
ca³y ten œwiat nie znaczy nic, o nic
Chwila która trwa, mo¿e byæ najlepsz¹ z twoich chwil
Najlepsz¹ z twoich chwil

Compositor: Não Sei

Encontrou algum erro na letra? Por favor, envie uma correção >

Compartilhe
esta música

Ouça estações relacionadas a Dzem no Vagalume.FM

MIX DE MÚSICAS