Página inicial > D > Dzem > Cz³owieku Co Siê Z Tob¹ Dzieje

Cz³owieku Co Siê Z Tob¹ Dzieje

Dzem


Kiedyœ, przez drogê przebieg³ mi dziki, p³owy kot
Wtedy to w³aœnie zrozumia³em, ¿e
¯e wielk¹ szansê mam
Szansê na sw¹ w³asn¹ drogê
Na to, by sob¹ byæ

¯ona wrêcz przerazi³a siê, gdy
Powiedzia³em jej, ¿e
¯e nigdy ju¿ nie pójdê z ni¹
Nie, nie pójdê nigdzie z ni¹

Cz³owieku, co siê z tob¹ dzieje
Zastanów siê o....
Ale ja ju¿ by³em tam, sk¹d tylko dziki kot
W³aœnie ten, co drogê zabieg³ mi
M¹ szans¹ by³, w³aœnie ten
Cz³owieku, co siê z tob¹ dzieje
Zastanów siê

Compositor: Não Sei

Encontrou algum erro na letra? Por favor, envie uma correção >

Compartilhe
esta música

Ouça estações relacionadas a Dzem no Vagalume.FM

MIX DE MÚSICAS