Página inicial > D > Dzem > Chocia¿ Raz, Jeden Raz

Chocia¿ Raz, Jeden Raz

Dzem


Za czym goniê i co odnaleŸæ chcê
Zamiast tak jak inni o gorzki walczyæ chleb
Dlaczego noc¹ krzyk podrywa z ³ó¿ka mnie
A jedynym przyjacielem pigu³ki bia³e dwie

Nie mam wielu zalet i wielu wad
Jednak ze swej listy nie skreœlaj mnie, nie skreœlaj mnie

Dlaczego ju¿ nie cieszy to co cieszy³o nas
Tylko coraz wiêcej goryczy niesie czas
Czemu us³ysza³em dzwonek u moich drzwi
Chyba zwariowa³em znowu nie przyszed³ nikt

Nie mam wielu zalet i wielu wad
Jednak ze swej listy nie skreœlaj proszê mnie
Nie mam wielu zalet nie mam wielu wad
Jednak ze swej listy nie skreœlaj proszê mnie, nie skreœlaj mnie
Daj jedn¹ szansê mi
Daj jedn¹ szansê mi

Œwiat jest pe³en ludzi takich jak ja i ty
Nie zawsze ca³kiem dobrych nie zawsze ca³kiem z³ych
Powiedz mi czy to zbyt wiele, ¿e chocia¿ jeden raz
Raz przynajmniej na sw¹ szansê zas³uguje ka¿dy z nas
Chocia¿ raz, jeden raz
Chocia¿ raz, jeden raz
Daj mi szansê chocia¿ raz

Compositor: Não Sei

Encontrou algum erro na letra? Por favor, envie uma correção >

Compartilhe
esta música

Ouça estações relacionadas a Dzem no Vagalume.FM

MIX DE MÚSICAS