Página inicial > A > Anubi > Kai Pilnaties Akis Uþmerks Mirtis

Kai Pilnaties Akis Uþmerks Mirtis

Anubi


Mirties ranka tamsi
Kyla aukðtyn aukðtyn
Koks tu ðaltas esi
Uþmerktom akim.

Nesuprantam, ar tu dar þvelgi
Ar tik klausti mëgintum,
Ar tik rodai mums ið toli
Kà paslëpti tiktø.

Noris paslëpti tavy
Tai kas mûsø yra
Kol akiø pramerkt negali
Ir kol esam ðalia.

Encontrou algum erro na letra? Por favor, envie uma correção >

Compartilhe
esta música

Ouça estações relacionadas a Anubi no Vagalume.FM

MIX DE MÚSICAS