Página inicial > A > Anna Maria Jopek > Dzisiaj Mnie Kochasz Jutro Nienawidzisz

Dzisiaj Mnie Kochasz Jutro Nienawidzisz

Anna Maria Jopek


Dzisiaj Mnie Kochasz Jutro Nienawidzisz

Nie chcesz nie rozumiesz
Tego co mówiê ty nie przyjmujesz
Stoisz z boku, ja w amoku
Jestem jedn¹ myœl¹, ta myœl jest s³owem
Jedynym napêdem myœl jest powodem
Tego, ¿e jestem, ¿e ¿yjê
Wyrzucam paranojê, któr¹ umys³ kryje
Nie mam dla Ciebie nic poza sob┬╣
Nie mam dw├│ch twarzy nie jestem tob┬╣
Nie potrafi├¬ roz┼ômiesza├Ž do b├│lu
Skurwielu nie przebijesz g┬│ow┬╣ tego muru
S³ysza³em te s³owa sto tysiêcy razy

Nie chcê zrozumienia, pocieszenia
Iluzji istnienia, pustego uwielbienia
Jestem kim jestem inny nie bêdê
Z tob¹, bez ciebie - decyzje podjête
Czekasz na Mesjasza, na cudowne zbawienie
Twój bunt w telewizji, twój b³ysk i olœnienie
Dzisiaj mnie kochasz jutro nienawidzisz
Dzisiaj mnie pragniesz jutro siê wstydzisz
To jest m├│j krzyk, m├│j g┬│os, moje ┬┐ycie
W tych s┬│owach chc├¬ s┬│ysze├Ž serca bicie
ci┬╣g┬│y sygna┬│ jest pocz┬╣tkiem ko├▒ca
Cz³owiek - roœlina - myœl konaj¹ca
To g³os ostatni, ja tak siê czujê
To nie dla Ciebie, nie wytrzymujê
Bez znieczulenia sam siebie zszywam
Tracê si³y, czujê ¿e przegrywam

Dzisiaj mnie kochasz, jutro nienawidzisz
Dzisiaj mnie pragniesz jutro siê wstydzisz

Spadam w d├│┬│ bez zabezpieczenia
Tu nikt nie czeka nie widzê swego cienia
Nie wiem wiêcej ni¿ kiedyœ wiedzia³em
Odpowiedzi na pytania nigdy nie pozna┬│em
Dlaczego samotno┼ô├Ž zawsze tak blisko
Zawsze przy mnie gdy upadam nisko
Myœlê i czujê znów myœl odlatuje
S┬│yszysz jak umys┬│ nieustannie pracuje

Bunt i prowokacja tak ciebie bulwersuje
Zabijcie skurwysyna on tu nie pasuje
Zbêdne ogniwo chorej ewolucji
Ziarno chaosu, sen o rewolucji
Wiem jak zgin┬╣┬│ X, Lennon, wielu innych
┼ĺwiat szuka┬│ ofiar, ┼ôwiat szuka┬│ winnych
Wiem jak zgin┬╣┬│ X, Popie┬│uszko, wielu innych
┼ĺwiat szuka┬│ ofiar, ┼ôwiat szuka┬│ winnych

Po┬│amane kwiaty, kt├│re ┬┐yj┬╣ samotnie
Ka¿dego z nas wiatr kiedyœ dotknie

Dzisiaj mnie kochasz jutro nienawidzisz
Dzisiaj mnie pragniesz jutro siê wstydzisz
S³ysza³em te s³owa sto tysiêcy razy
Widzia³em uœmiech na jej suczej twarzy
I palec œrodkowy wyci¹gniêty w tym kierunku
Plu³a na mnie kurwa, ja nie mówiê o szacunku

Dzisiaj mnie kochasz, jutro nienawidzisz
Dzisiaj mnie pragniesz, jutro siê wstydzisz

Encontrou algum erro na letra? Por favor, envie uma corre├ž├úo >

Compartilhe
esta m├║sica

Ou├ža esta├ž├Áes relacionadas a Anna Maria Jopek no Vagalume.FM

MIX DE MÚSICAS