Página inicial > A > Anna Maria Jopek > Bóg Siê Rodzi

Bóg Siê Rodzi

Anna Maria Jopek


Bóg siê rodzi, moc truchleje
Pan niebiosów obna¿ony
Ogieñ krzepnie, blask ciemnieje
Ma granice - Nieskoñczony

Wzgardzony - okryty chwa³¹
Œmiertelny król nad wiekami
A S³owo Cia³em siê sta³o
I mieszka³o miêdzy nami

Có¿ masz, niebo, nad ziemiany?
Bóg porzuci³ szczêœcie twoje
Wszed³ miêdzy lud ukochany
Dziel¹c z nim trudy i znoje
Niema³o cierpia³, niema³o
¯eœmy byli winni sami
A S³owo Cia³em siê sta³o
I mieszka³o miêdzy nami

Podnieœ rêkê, bo¿e Dzieciê
B³ogos³aw ojczyznê mi³¹
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej si³ê Sw¹ si³¹
Dom nasz i majêtnoœæ ca³¹
I wszystkie wioski z miastami
A S³owo Cia³em siê sta³o
I mieszka³o miêdzy nami

Encontrou algum erro na letra? Por favor, envie uma correção >

Compartilhe
esta música

Ouça estações relacionadas a Anna Maria Jopek no Vagalume.FM

MIX DE MÚSICAS