Akcent
Página inicial > Electronica > A > Akcent > Pragnienie Mi³oœci

Pragnienie Mi³oœci

Akcent


Chcê byæ twoj¹ s³odk¹ mleczn¹ czekoladk¹,
¿ebyœ mog³a chrupaæ mnie ca³ymi dniami.
Chcê pomadk¹ byæ do twojej buzi ma³a,
by ca³owaæ usta twoje przez czas ca³y.
Chcê byœ g¹bk¹ ktora myje twoje cia³o.
¯eby skóry g³adkiej, miêkkiej dotyka³a.
Rêkawiczk¹ co dotyka twojej d³oni.
Co mam zrobiæ ¿ebyœ bardziej mnie kocha³a.

REF.:
I chcê ciê bardzo i nie mogê chcieæ.
I mieæ chcê ciebie i nie mogê mieæ.
I dawaæ wszystko i nie mogê daæ.
I braæ chcê mi³oœæ i nie mogê braæ.
I chcê ciê bardzo i nie mogê chcieæ.
I nie chcê ciebie i nie mogê mieæ.
I dawaæ wszystko i nie mogê daæ.
I braæ chcê mi³oœæ i nie mogê braæ.

Byæ guziczkiem w klawiaturze telefonu.
¯ebyœ mog³a wezwaæ mnie i w dzieñ i nocy.
Chcê pierœcionkiem byæ na twoim palcu ma³a,
byœ mnie ci¹gle zdejmowa³a i wk³ada³a.
Na poduszkach moich d³oni chodziæ bêdziesz
dok¹d zechcesz powiedz tylko a poniosê
b¹dŸ mi wod¹ wtedy gdy spragniony jestem
kiedy zimno okryj kocem swego cia³a

REF.:
I chcê ciê bardzo i nie mogê chcieæ.
I nie chcê ciebie i nie mogê mieæ.
I dawaæ wszystko i nie mogê daæ.
I braæ chcê mi³oœæ i nie mogê braæ.
I chcê ciê bardzo i nie mogê chcieæ.
I nie chcê ciebie i nie mogê mieæ.
I dawaæ wszystko i nie mogê daæ.
I braæ chcê mi³oœæ i nie mogê braæ.

Composição: Não Sei

Encontrou algum erro na letra? Por favor, envie uma correção >

Compartilhe
esta música

Ouça estações relacionadas a Akcent no Vagalume.FM

Mais tocadas de Akcent

ESTAÇÕES
ARTISTAS RELACIONADOS