Akcent
Página inicial > Electronica > A > Akcent > DŸwiêki Strun

DŸwiêki Strun

Akcent


Lubi³em graæ na swojej gitarze
I piêknych strun zazdroœci³ dla mnie wiatr
Powiedzia³, ¿e nied³ugo mi poka¿e
Jak on cudownie na mych strunach gra
Gdy spa³em wiatr, ukrad³ mi gitarê
Có¿ bez gitary jestem dzisiaj wart
Co z tego, ¿e zostawi³ groszy parê
Ach wietrze mój niedobry to by³ ¿art

REF.:
Co cygan wart bez dŸwiêku strun
Bo œpiewa Ÿle gdy puste d³onie ma
Piosenko leæ wysoko w niebo fruñ
Niech wiatr przekorny m¹ gitarê da
Co cygan wart bez swej gitary
Bez dŸwiêku strun smutniejszy œwiat
Bez dŸwiêku strun siê nie spe³niaj¹ czary
Bez dŸwiêku strun przybywa ludziom lat

Gdzie g³uchy ¿al bywa w starym winie
Bo bez muzyki jak mi ciê¿ko ¿yæ
Nie mogê graæ romansów swej dziewczynie
Bez mej gitary, tylko wino piæ
Wietrzyku z³y masz ca³y œwiat dla siebie
Gdzie tylko chcesz tam mo¿esz sobie wiaæ
Wiêc pozwól by mi by³o niczym w niebie
I zwróæ gitarê bym móg³ na niej graæ

REF.

Lubi³em graæ na swojej gitarze
Tych piêknych strun zazdroœci³ dla mnie wiatr
Powiedzia³, ¿e nie d³ugo mi poka¿e
Jak on cudownie na mych strunach gra
Gdy spa³em wiatr ukrad³ mi gitarê
Có¿ bez gitary jestem dzisiaj wart
Co z tego, ¿e zostawi³ gorszy parê
Ach wietrze mój nie dobry to by³ ¿art

REF.

Composição: Não Sei

Encontrou algum erro na letra? Por favor, envie uma correção >

Compartilhe
esta música

Ouça estações relacionadas a Akcent no Vagalume.FM

Mais tocadas de Akcent

ESTAÇÕES
ARTISTAS RELACIONADOS